Passenger Information

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ


Всеки клиент на Автогара Троян може да закупи автобусен билет от касите в автогарата.
При сдобиването си с автобусен билет потребителите на услугите на aвтогарата се съгласяват с общите условия на превозвачите за извършване на превоз на пътници:

1. С настоящия билет превозвачът сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности съгласно чл. 42 до чл. 48 от Закона за автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., изм. и доп. Бр. 11 от 31.01.2002 г.)
2. Приносителят на билета е застрахован по време на пътуването за риск „Злополука”.
3. Превозвачът осигурява на притежателя на валиден билет превоз с автобус по посочения маршрут и личния му багаж в размер на един куфар и една ръчна чанта.
4. Отговорност на пътника е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет.
5. В срок по-малък от 24 часа преди пътуването общата стойност на билета не се възстановява, което е валидно и в случаи на загубен или откраднат билет.
6. Не се възстановява стойността на неизползван билет. След отпътуване на автобуса пари за неизползвано пътуване не се връщат.
7. Превозвачът не носи отговорност за загубен или откраднат билет, дубликати на загубен или откраднат билет не се издават.
8. Превозвачът не носи отговорност за закъснения по обективни причини.
9. (изм. 21.10.2013 г.) При неосъществяване на пътуването по вина на превозвача, отношенията с пътника се уреждат съгласно Общите условия на действителния превозвач, съобразени с разпоредбите на чл. 79 и сл. от ЗЗД.
10. Пътникът носи лична отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
11. Пушенето в автобуса по време на цялото пътуване е забранено.
12. Пътникът е длъжен да предоставя билета при поискване за проверка от органите на ДАИ, КАТ и вътрешен контрол на превозвача.
 

Общите условия на превозвачите важат и при пътуване с абонаментна карта.

Work time

From 01 April to 31 October

Monday to Friday – 5:45 h. to 19:00 h.

Saturday – 6:15 h. to 18:00 h.
Sunday – 7:00 h. до 18:00 h.

 

Work time

From 01 November to 31 March

Monday to Friday – 5:45 h. до 18:00 h.

Saturday – 6:15 h. to 18:00 h.
Sunday – 7:45 h. to 18:00 h.

Contacts

Bus station

Troyan, 21 Dimitar Ikonomov Str.

Information: +359 670 62172, +359 87 8735145
E-mail: troyanavtogara@gmail.com

© 2018-2023 Bus Station Troyan. All Rights Reserved.