Информация за пътниците

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ


Всеки клиент на Автогара Троян може да закупи автобусен билет от касите в автогарата.
При сдобиването си с автобусен билет потребителите на услугите на aвтогарата се съгласяват с общите условия на превозвачите за извършване на превоз на пътници:

1. С настоящия билет превозвачът сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности съгласно чл. 42 до чл. 48 от Закона за автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., изм. и доп. Бр. 11 от 31.01.2002 г.)
2. Приносителят на билета е застрахован по време на пътуването за риск „Злополука”.
3. Превозвачът осигурява на притежателя на валиден билет превоз с автобус по посочения маршрут и личния му багаж в размер на един куфар и една ръчна чанта.
4. Отговорност на пътника е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет.
5. В срок по-малък от 24 часа преди пътуването общата стойност на билета не се възстановява, което е валидно и в случаи на загубен или откраднат билет.
6. Не се възстановява стойността на неизползван билет. След отпътуване на автобуса пари за неизползвано пътуване не се връщат.
7. Превозвачът не носи отговорност за загубен или откраднат билет, дубликати на загубен или откраднат билет не се издават.
8. Превозвачът не носи отговорност за закъснения по обективни причини.
9. (изм. 21.10.2013 г.) При неосъществяване на пътуването по вина на превозвача, отношенията с пътника се уреждат съгласно Общите условия на действителния превозвач, съобразени с разпоредбите на чл. 79 и сл. от ЗЗД.
10. Пътникът носи лична отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
11. Пушенето в автобуса по време на цялото пътуване е забранено.
12. Пътникът е длъжен да предоставя билета при поискване за проверка от органите на ДАИ, КАТ и вътрешен контрол на превозвача.
 

Общите условия на превозвачите важат и при пътуване с абонаментна карта.

Работно време

От 01 Април до 31 Октомври

Понеделник до Петък – 5:45 ч. до 19:00 ч.

Събота – 6:15 ч. до 18:00 ч.
Неделя – 7:00 ч. до 18:00 ч.

 

Работно време

От 01 Ноември до 31 Март

Понеделник до Петък – 5:45 ч. до 18:00 ч.

Събота – 6:15 ч. до 18:00 ч.
Неделя – 7:45 ч. до 18:00 ч.

Контакти

Автогара

Град Троян, ул. Димитър Икономов № 21

Информация: 0670 62172, 087 8735145
E-mail: troyanavtogara@gmail.com

© 2018-2020 Автогара Троян. Всички права запазени.