Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "ТРОЯН АВТОТРАНСПОРТ" АД ГРАД ТРОЯН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АВТОГАРОВИ УСЛУГИ

  1. "Троян Автотранспорт" АД Троян, (наричан по-долу „СОБСТВЕНИК”) със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. "Дунав" №2, ЕИК 110001112, представлявано от Добромир Тодоров Цочев, предлага комплексни автогарови услуги на лицензирани превозвачи (наричани по-долу само "ПРЕВОЗВАЧ"), на които е възложено с договори обслужването на автобусни линии, в чиито маршрут се включва Автогара Троян.
  2. СОБСТВЕНИКЪТ се задължава да осигури на ПРЕВОЗВАЧА, ползващ автогарата, Обслужване съгласно Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта.
  3. ПРЕВОЗВАЧА се задължава да спазва установения ред на Автогара Троян и да предоставя на СОБСТВЕНИКА всички необходими документи съгласно Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерство на транспорта.
  4. Да информира писмено ръководството на автогарата за всички изменения в договорите с общините, разписания, цени на билети, списъка на автобусите и други свързани с договора за ползване на автогарови услуги.
  5. Да поддържа чистотата в района на Автогара Троян, да не замърсява района на автогарата.

Задължителни условия, на които трябва да отговарят превозвачите:

  • Да имат валиден лиценз за превоз на пътници;
  • Да имат действащи маршрутни разписания с начална, крайна или междинна спирка - Автогара Троян;
  • Да имат валиден списък на автобусите, който ще влизат на територията на Автогара Троян;
  • Да имат действащ ценоразпис, отразяващ цените на билетите до всяка една точка от маршрутните разписания.

Работно време

От 01 Април до 31 Октомври

Понеделник до Петък – 5:45 ч. до 19:00 ч.

Събота – 6:15 ч. до 18:00 ч.
Неделя – 7:00 ч. до 18:00 ч.

 

Работно време

От 01 Ноември до 31 Март

Понеделник до Петък – 5:45 ч. до 18:00 ч.

Събота – 6:15 ч. до 18:00 ч.
Неделя – 7:45 ч. до 18:00 ч.

Контакти

Автогара

Град Троян, ул. Димитър Икономов № 21

Информация: 0670 62172, 087 8735145
E-mail: troyanavtogara@gmail.com

© 2018-2020 Автогара Троян. Всички права запазени.